معرفی رشته طراحی شهری مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 16 آذرماه
ظرفیت 35 نفر 6 نفر مانده
مبلغ ۱۷۲۰۰۰۰ تومان ۹۹۸۰۰۰ تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • مبانی نظری طراحی شهری (۳ واحد)
  • مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان (۲ واحد)
  • طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (۲ واحد)
  • مباحث اجرایی طراحی شهری (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین