معرفی رشته علوم قرآن و حدیث مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 16 آذرماه
ظرفیت ۳۵ نفر 7 نفر مانده
مبلغ ۱۷۲۰۰۰۰ تومان ۹۹۸۰۰۰ تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • تاریخ حدیث (۲ واحد)
  • تفسیر قرآن کریم (۲ واحد)
  • علوم قرآنی (1) (۲ واحد)
  • روش ها و مکاتب تفسیر قرآن (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین